Αναστoλή της μεγέθυνσης του προστάτηΜε τη χρήση υπερηχογραφίας και ψηφιακών εξετάσεων από το ορθό, μετρήθηκε το μέγεθος του προστάτη σε κάθε συμμετέχοντα στη μελέτη Schwartz. Ενώ η πρόοδος της μεγέθυνσης του προστάτη εμφανίστηκε στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου, η μεγέθυνση του προστάτη δεν παρατηρήθηκε στην ομάδα του λυκοπενίου. Το συμπέρασμα της μελέτης ήταν ότι το λυκοπένιο ανέστειλε την εξέλιξη της ΚΥΠ.


Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 61 99 886