Μείωση του PSA


Το προστατικό αντιγόνο (Prostate Specific Antigen, PSA) είναι μια γλυκοπρωτεΐνη που παράγεται στον προστάτη. Το PSA συγκεντρώνεται στον ιστό του προστάτη και τα επίπεδά του στον ορό είναι συνήθως πολύ χαμηλά. Η διαταραχή της υγείας του προστάτη, όπως η προστατική νόσος, επιτρέπει μεγαλύτερες ποσότητες PSA να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος. Τα αυξημένα επίπεδα PSA στον ορό είναι επομένως ένας σημαντικός δείκτης παθολογιών του προστάτη που περιλαμβάνουν την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, την προστατίτιδα ή και τον καρκίνο του προστάτη. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η μείωση των επιπέδων PSA συνδέεται με τη βελτίωση της υγείας του προστάτη.
Σε μία πρόσφατη μελέτη, γερμανοί ερευνητές τυχαιοποίησαν 40 άνδρες με ιστολογικά αποδεδειγμένη ΚΥΠ (αλλά χωρίς καρκίνο του προστάτη), οι οποίοι είτε έλαβαν λυκοπένιο είτε εικονικό φάρμακο για 6 μήνες. Στην ομάδα που έλαβε το συμπλήρωμα λυκοπενίου παρατηρήθηκε μείωση του ειδικού αντιγόνου του προστάτη (PSA), δείκτη της υγείας του προστάτη, ενώ δεν παρατηρήθηκε καμία αλλαγή στην ομάδα που έλαβε το εικονικό.Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 61 99 886